مجوز فروش اینترنتی

در پی تدوین و تصویب دستور العمل فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی داروخانه , داروخانه دکتر روغنی اولین داروخانه در استان فارس است که مجوز فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی داروخانه را از دانشگاه علوم پزشکی شیراز( معاونت غذا و دارو ) در سال ۱۳۹۶ دریافت نموده است .
بر طبق این مجوز داروخانه دکتر روغنی می تواند از طریق وب سایت رسمی خود ( www.DrRowghani.com ) ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات , اقدام به فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی نماید .

کلیه خدمات و اجناس داروخانه تحت مجوز سازمان غذا و دارو و کنترل مستقیم مسئول فنی داروخانه به مشتریان عزیز ارائه می گردد.

منابع رسمی :

۱ – دستور العمل فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی در داروخانه های کشور
۲ – ضابطه فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی در داروخانه های کشور
۳ – آیین نامه ثبت مکمل های تغذیه ای
۴ – فهرست مکمل های رژیمی غذایی
۵ – فهرست فرآورده های طبیعی

مجوز تاسیس داروخانه

 

 

پروانه مسئول فنی