نحوه ارسال محصولات


همه چیز درباره نحوه ارسال سفارش ها

سفارش های شهر شیراز همان روز ارسال خواهند شد. و سفارش های دیگر شهرها با پست ارسال میشود.

برای خریدهای بیش از 200 هزار تومان هزینه ارسال رایگان می باشد

هزینه ارسال برای شهر شیراز مبلغ 10 هزار تومان و ارسال پستی برای نقاط دیگر کشور مبلغ 20 هزار تومان می باشد.